Student Sustainable Farm and Polyculture Tour: เที่ยวสวนแนวใหม่

I went to a tour at student farm and polyculture. The farm uses sustainable means and supplies up to 1,500 students vegetable supply for a season. วันนี้ไปเที่ยวสวนผักและสวนเกษตรหลายชั้นมาครับ สวนนี้ใช้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และผลิตอาหารให้นักศึกษาให้มากถึง 1,500 […]

Read Article →

The Fool’s Choice Dilemma: ทางเลือกหรือทางตัน

[Image from wikipedia] [See the article in English below] บ่ายวันหนึ่ง อ.วิลเลียม ซัลลิแวน (ดร. ที่ปรึกษาของผมเอง) ได้เปิดบรรยายในวิชา “ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน”  อ. ได้ถามคำถามนี้แก่นักศึกษา “บริษัทอสังหาฯ ต้องการจะถมที่ชุ่มน้ำ (ที่เป็นแหล่งจัดการน้ำตามธรรมชาติ) ในเมืองแออัดแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างบ้านสองร้อยหลัง หมู่บ้านใหม่นี้จะทำให้เกิดการจ้างงานกว่าห้าร้อยอาชีพ การก่อสร้างจะเสร็จในสามปี ชาวเมืองต้องการขยายเมืองและบ้านใหม่อย่างมากเพราะเมืองแออัด ตอนนี้คนในเมืองเสียสุขภาพกายและจิตอย่างมาก แต่นักสิ่งแวดล้อมไม่ยอม เพราะการก่อสร้างจะทำลายสิ่งแวดล้อม” สาวน้อยเมเจอร์สิ่งแวดล้อมพยักหน้าจนต่างหูเธอแทบจะพันกัน […]

Read Article →