Green Stormwater Management Part 1: การจัดการน้ำฝนด้วยพืช

DSCF0207

Landscape architects, landscape designers, and home gardeners must understand how to design green stormwater management in residential and community scale. In this blog, I explain the current situation of urban stormwater, discuss the trends in top-down stormwater management and its effects on designers, and present how designing with stormwater make the landscape more beautiful and valuable.

นักจัดสวนและนักออกแบบภูมิทัศน์ควรจะเข้าใจวิธีการออกแบบเพื่อการจัดการน้ำในระดับครัวเรือนและละแวกบ้านในบล็อกนี้ ผมจะอธิบาย สถานการณ์ในปัจจุบันของน้ำฝนในเมือง ถกประเด็นเรื่องนโยบายการจัดการน้ำในสหรัฐ และผลกระทบถึงผู้ออกแบบ และอธิบายว่า ทำไมการออกแบบการจัดการน้ำจะทำให้งานของคุณสวยงามและมีคุณค่ามากขึ้นครับ

To understand the role of stormwater management, one must learn about water cycle. (Adams & Watson, 2011) When it rains in a natural environment, plants intercept rain fall, take some water for photosynthesis, and release it back to the atmosphere through evapotranspiration process. Soils also absorb water and move water to the underground flow. Only little water becomes ‘surface runoff’.

เพื่อที่จะเข้าใจบทบาทของการจัดการน้ำในระดับบ้าน เราต้องเข้าใจวงจรของน้ำเสียก่อน เมื่อฝนตกในบริเวณธรรมชาติ ฝนจะตกใส่พืชก่อนดิน เช่นบนใบไม้ ใบไม้แห้ง พืชยังนำน้ำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงและการคายน้ำ ดินที่มีพื้นผิวเปิดก็จะซึมซับน้ำไปใต้ดิน มีน้ำผิวดินจำนวนน้อย

However, in an urban and suburban environment, there is less plants and exposed soils. The water falls into ‘impervious’ surfaces such as concretes, roofs, and asphalt. This change interrupts the water flow, producing much more surface runoffs and much less underground recharge. These phenomena induce both social and ecological problems including floods, erosions, and pollution. Conventional gray infrastructures for stormwater management, such as pipe systems intensify the problem because they reduce the water discharge even more. (Adams & Watson, 2011)

แต่ในพื้นที่เมืองและกึ่งเมือง มีพืชและพื้นที่ดินเปิดค่อนข้างน้อย น้ำไหลลงไปสู่พื้นผิวปิดเช่นหลังคา ยางมะตอย และคอนกรีต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รบกวนวงจรของน้ำ และทำให้มีน้ำผิวดินมากขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำม่วมขัง และระบบท่อระบายน้ำอาจทำให้ปัญหาแย่ลง เพราะน้ำใต้ดินก็ยังไม่อาจซึมลงสู่ผิวดินได้

storm

Green stormwater management plays an important role in sustaining a resilient water cycle in an urban environment (Tzoulas et al., 2007).It reintroduces vegetation and soils as a mechanism to manage stormwater. There are many choices and approaches to design the management system, and they share similar goals: slow the water, put it back in the ground, and disconnect impervious areas. Usually, there designs focus on small rain events because these events post more serious threats to the ecosystem when altered. Some of the structures for small rainfalls include: green roof, cisterns, and rainwater harvesting (Adams & Watson, 2011). The effectiveness of these structures, when combined, can absorb up to 97% of stormwater runoff in a residential scale(Xiao, Mcpherson, Simpson, & Ustin, 2007)

การใช้พืชจัดการน้ำมีความสำคัญมากในการช่วยให้วงจรน้ำในเมืองคงอยู่ มันพาดินและพืชกลับเข้ามาอยู่ในระบบของการจัดการน้ำ มีทางเลือกมากมายมี่จะออกแบบการจัดการน้ำประเภทนี้ แต่เป้าหมายของมันเหมือนกัน คือชะลอน้ำให้ไหลช้าลง ปล่อยน้ำซึมลงดิน และลดพื้นผิวปิด ปกติแล้วการออกแบบไม่ต้องกังวลกับน้ำจำนวนมากๆ เพราะน้ำฝนจำนวนน้อยๆ นี่เองเป็นปริมาณที่เราควรเก็บไว้ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม ระบบเหล่านี้รวมถึงสวนน้ำฝน หลังคาสีเขียว อ่างน้ำฝน และการกักเก็บฝนแบบอื่นๆ เมื่อรวมกันแล้ว สามารถกักน้ำฝนธรรมดาได้ถึง 97% เลยทีเดียว

Because of the importance of green stormwater management, governments have started planning regulations and incentives that will affect how landscapes and gardens will be designed. Stormwater management is a part of Green Infrastructure(Brown, 2008). Green infrastructure composes of natural, semi-natural, and artificial network of ecosystems in all scales. It is considered crucial in urban development (Tzoulas et al., 2007), and many governments have started planning and creating incentives for Green Infrastructure and stormwater management (Brown, 2008). The cities of Urbana and Champaign, for example, will waive fee if the residents have their own green stormwater management systems (“Stormwater Utility Fee | City of Champaign,” 2012). The trends of park design have also changed. The most recent model, sustainable park, focuses more on both ecological and human health, thus involve mitigating flood, drought, and water pollution (Cranz, Galen and Boland, 2004). For landscape architects, landscape designers, and home gardeners, using plants, soils, and designs to manage water has become a firm support to economical profits.

เพราะความสำคัญในการจัดการน้ำเช่นนี้ ภาครัฐหลายที่ในยุโรปและสหรัฐได้เริ่มออกกฎหมายและสนับสนุนให้มีการออกแบบระบบพืชจัดการน้ำกันมากขึ้น การจัดการน้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ และวิศวกรรมในระดับต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างสีเขียวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับพื้นที่เมือง เพราะเหตุนี้ รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโครงสร้างสีเขียวและการจัดการน้ำกันมากขึ้น เช่น ในเมืองเออร์บานา แชมเปญ มีการออกกฎหมายลดภาษีสำหรับคนมีระบบจัดการน้ำสีเขียวใช้ที่บ้าน การออกแบบสวนสาธารณะก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกัน ในการออกแบบประเภทใหม่ สวนยั่งยืน พุ่งเป้าหมายไปที่สุขภาพสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เป็นหลัก และได้รวมเอาการชะลอน้ำท่วม แล้ง และมลพิษทางน้ำเข้าไปด้วย สำหรับผู้ที่ออกแบบทางภูมิทัศน์ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ทำให้มีคนสนใจจ้างงานมากขึ้น

DSCF0144

The new design involving stormwater management can produce new aesthetics and values to the landscape. The knowledge of green infrastructure creates new design experiences that set you apart from most conventional designers. While beauty and user’s experience are an important aspect of design, the health of human and ecology cannot be ignored (Cranz, Galen and Boland, 2004). Knowledge about green infrastructures will improve the value of your design and introduce the new aesthetic to your yards, façades, and landscapes. Instead of green lawns, your home can be filled with wild flowers in different colors. Instead of a brick wall and typical roofs, the surfaces can be filled with rich carpet of luscious greens. A public park, instead of flat green surfaces, can be a space to explore, have fun, and even find food. Lives such as friendly bees, small birds, and butterflies will make your landscapes dynamic.

การออกแบบที่ร่วมกับการจัดการน้ำสามารถสร้างความงามและคุณค่าให้กับภูมิทัศน์ ความรู้ด้านโครงสร้างสีเขียวจะสร้างความรู้สึกแบบใหม่ที่ทำให้งานของคุณแตกต่างไปจากสวนธรรมดาทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างสีเขียวและการจัดการน้ำจะเปลี่ยนผืนหญ้าธรรมดาเป็นทุ่งดอกไม้ จากผนังและหลังคาให้กลายเป็นพรมไม้เลื้อย แต่งแต้มด้วยนก ผึ้งและผีเสื้อ สวนสาธารณะจากสนามหญ้าจะกลายเป็นที่สนุกๆ ให้ค้นหาไม่รู้เบื่อ

By designing effective green stormwater management and ecological solutions, a designer steps in a new realm of hobby and profession. Not only that gardening and designing is still a fun and engaging opportunity, but doing so can help with the ecosystem surrounding you (Tzoulas et al., 2007) Stormwater management helps local water resources stay clean and abundant. It also helps mitigate flooding and other water problems (Adams & Watson, 2011).

การออกแบบระบบจัดการน้ำช่วนให้นักออกแบบก้าวจากการออกแบบแค่เพื่อความสวยงาม เพราะนอกจากการออกแบบจะสนุกและท้าทายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม น้ำสะอาด และลดความรุนแรงของน้ำท่วมได้อีกด้วย

Let’s learn about green stormwater management.

มาเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำด้วยพืชกันดีกว่านะครับ

Reference

Adams, M., & Watson, D. (2011). PartII: Design with Water. In Design for Flooding.

Brown, L. R. (2008). PlanBCh1.pdf. In Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization (pp. 3–23). New York, NY: W • W • NORTON & COMPANY. Retrieved from http://www.earth-policy.org/images/uploads/book_files/pb3book.pdf

Cranz, Galen and Boland, M. (2004). Defining the Sustainable Park: A Fifth Model for Urban Parks. landscape journal, 23(2).

Stormwater Utility Fee | City of Champaign. (2012). Retrieved from http://ci.champaign.il.us/departments/public-works/residents/stormwater-management/stormwater-utility-fee/

Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167–178. doi:10.1016/j.landurbplan.2007.02.001

Xiao, Q., Mcpherson, E. G., Simpson, J. R., & Ustin, S. L. (2007). Hydrologic processes at the urban residential scale, 2188(October 2006), 2174–2188. doi:10.1002/hyp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s